SORØ FREJAS VENNER
 

 Sorø Frejas venner er en støtteforening til Fodboldklubben Sorø Freja og blev stiftet d. 3. december 1969 på Axelhus.

Formålsparagraf:
 
"Foreningens formål er at virke som støtteklub for Fodboldklubben Sorø Freja.
 Herudfra skal foreningen Sorø Frejas Venner gennem forskellige aktiviteter forsøge at skabe muligheder for at støtte Fodboldklubben Sorø Freja Økonomisk."
 
Ungdomsafdelingen nyder især godt af Sorø Frejas Venner, der støtter med bl.a. bolde, tilskud til ture samt til uddannelse af trænere.
Sorø Frejas Venner har aktiviteter hele året, bl.a. Bankospil og Præmiewhist. Alle i klubben opfordres til at melde sig ind i Sorø Frejas Venner. Kontingentet er i dag på minimum kr. 50,- pr. år.

 

 
 
 
 
 
 

SORØ FREJAS VENNERS HISTORIE


Frejas Venner blev stiftet d. 3. december 1969
 
Den første bestyrelse i Frejas Venner bestod af følgende:
 
Formand: Billy Jensen ( tidligere formand i Sorø Freja 1963-1966 )
Næstformand: Ib Bodin
Kasserer: Kjeld Hansen
Sekretær: Per Blond-Sørensen
Bestyrelsesmedlem: Henry Hansen
Suppleanter: Sven Levy Nielsen & Svend Erik Larsson
Revisor: John Knudsen & Jens Hansen 
 
Præmiewhist blev startet op tirsdag d. 10. februar 1970 med Henry Hansen som den bærende kraft. I dag er det Leif Stuhr der står for kortaftenen, der i øvrigt er en stor succes.
 
Bankospillet blev startet op søndag d. 8. februar 1970 på Hotel Klubben.
Bankospillet afholdes i dag i Pedersborg forsamlingshus med Ole "Albani" Petersen som frontfiguren sammen med det gæve hold af hjælpere.
 
Kontingentet lød i 1970 på blot to kroner! Det lyder måske helt skørt, men mindstebeløbet for at være medlem i dag er blot kr. 50,- om året, så alle kan bestemt være med til at støtte! 
 
I 1971 begyndte man at arbejde på, at få et rækværk omkring kampbanen Gl. Stadion, det er i øvrigt der hvor der i dag spilles 5 - og 7 mands fodbold.
 
12. januar 1984 blev det besluttet sammen med den nye cafeteriabestyrer i Sorø Hallen, at al øl og vand fremover fremover skulle købes igennem hallens Cafeteria, men at Fodboldklubben Sorø Freja dog ville kunne købe vand til nettopris.
 
20. april 1985 påbegyndte man opsætning af reklameplader på banderne omkring det nye stadion.
 
1. oktober 1987 kom "Sorø Frejas Venner Prisen" på tegnebordet. Det var en sjov måde at profilere sig på, og prisen skulle gives til en person i Fodboldklubben Sorø Freja, der havde gjort et stort og aktivt arbejde - samt havde en positiv indgang til Fodboldklubben Sorø Freja.
 
Prisen var på kr. 500,- og det var suverænt Sorø Frejas Venner der bestemte hvem modtageren skulle være!
 
Jens Hansen var i øvrigt den første i Fodboldklubben Sorø Freja der fik prisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banner